ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  Dobos Gábor Egyéni vállalkozó. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www. blackwhitecoco.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Dobos Gábor Egyéni vállalkozó
Székhely: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 5.
Cím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 5.
Telefonszám: +36-20-2735099
Adószám: 40789808-2-23
Képviseli: Dobos Gábor ügyvezető
E-mail: blackwhcoco@gmail.com

2. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Honlapon található alábbi termékre/szolgáltatásra terjed ki:

  • Black&Whitecoco Fogápoló kapszula
  • Házhoz szállítási szolgáltatás

2.2. A szolgáltató a fent felsorolásra került termékek tulajdonosa vagy kizárólagos magyarországi forgalmazója.

2.3. A termékek/szolgáltatások kombinációjának részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs aloldalakon lehet részletesen megismerni.

2.4. A Honlapon a termékekről/szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokért, elírásokért felelősséget nem vállal.

3. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA, A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

3.1. A Honlapon kínált termékek/szolgáltatások megrendelésére jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: „Ügyfél”).

3.2. A termékeket/szolgáltatásokat az Ügyfél előzetes regisztráció nélkül is megrendelheti. Ehhez személyes adatain (név, email cím, nem és telefonszám) felül, postai (házhoz szállítási) adatait (irányítószám, város, cím) szükséges megadnia.

3.3. Az Ügyfélnek a Rendelés leadása során ráutaló magatartással – az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával – el kell fogadnia a holnapon közzétett Általános Felhasználási Feltételeket (ÁSZF), valamint az Adatkezelési Szabályzatot, amellyel kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. Az Ügyfél az erre vonatkozó gomb lenyomásával véglegesítheti a megrendelését. A megrendelés véglegesítése esetén az Ügyfél kijelenti, hogy a termékeket/szolgáltatásokat meg kívánja vásárolni, kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szerződés teljesítését kezdje meg. Az Ügyfélnek a rendelt termékek kézhez vételét követően 14 naptári napon belül érvényesíthető elállási joga van, melyet a Szolgáltató köteles elfogadni, valamint annak megfelelően eljárni.

3.5. Az Ügyfél által leadott rendelésben szereplő termékeket a GLS Futárszolgálat munkatársai szállítják ki a megadott címre. A szállítás várható ideje Magyarország területén belül – amennyiben a rendelt termék van készleten – 1-3 munkanap (a rendelés leadása után), ugyanakkor maximum 5 munkanap. A házhoz szállítás díja egyes termékek és csomagajánlatok esetében ingyenes, míg mások esetében Magyarországon belül br. 1120 Ft. Ezt a Szolgáltató minden esetben feltünteti a megrendelés aloldalon. A Szolgáltató ezen árakat bármikor módosíthatja, amiről időben tájékoztatja a Felhasználókat.

3.6. Az Ügyfél a rendelt termékek után a számla kiegyenlítésére utánvétes fizetéssel a GLS Futárszolgálat munkatársainál van lehetősége.

3.7. A fentiek szerint elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikusan rögzíti. A megrendelést a Szolgáltató abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitöltötte, a Felhasználási Feltételeket, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot ráutaló magatartással elfogadta, az adatok valósak, és a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezéséről és elfogadásáról visszaigazolást küld.

4.2. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásának visszaigazolása email-ben az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik.

4.3. A Felek között létrejött szerződés távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, ami egyenértékű az írásban megkötött szerződéssel. A szerződés a Szolgáltató által nem kerül papír alapon kinyomtatásra és iktatásra, így az utóbb papír alapon nem hozzáférhető. A szerződés nyelve a magyar.

4.4. Az Ügyfél az elektronikus rendelési űrlapot, a visszaigazoló e-mailt, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), az Adatkezelési Szabályzatot, és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés későbbi megjelenítését.

4.5. A létrejött szerződés alapján az Ügyfél az ellenérték megfizetésére, a Szolgáltató a termékek/szolgáltatások teljesítésére köteles.

4.6. Az Ügyfélnek lehetősége van a rendelés leadása során keletkezett esetleges adatkezelési hibák kijavítására. Ehhez jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén szükséges ezen igényét jelezni a Szolgáltató irányába.

4.7. A Felek közötti szerződéses jogviszony a jelen ÁSZF-ből, valamint a Felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis az Ügyfél által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Szolgáltató által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.

4.8. Az Ügyfél esetleges általános szerződési feltételei a Felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

5. VÉTELÁR

5.1. A Honlapon a Szolgáltató minden termékénél, illetve csomag ajánlatánál feltünteti azok aktuális, adóval növelt (bruttó) árát.

5.2. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai (szintén bruttó) mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.

5.3. A termékek/szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére utánvétes fizetési módra van lehetőség a futárszolgálat munkatársainál.

6.2. Fizetés a futárnál.

Az Ügyfélnek a szóban forgó csomaghoz / rendeléshez tartozó számlát a GLS Futárszolgálat munkatársainál lehetősége van utánvétes fizetéssel is kiegyenlítenie.

6.3. Szolgáltató a fizetésről elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik e-mail címmel (vagy kifejezetten kéri a Szolgáltatót) a Szolgáltató papír számlát készít, és a csomagban mellékelve juttatja el az Ügyfél részére.

7. A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

7.1 Utánvétes fizetés esetén a rendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató köteles a számlán feltüntetett termékeket a lehető leghamarabb eljuttatni az Ügyfél által meghatározott szállítási címre (ez előre láthatólag 1-5 munkanapot vesz igénybe). Amennyiben valamilyen okból kifolyólag ez még sem lehetséges, arról a lehető leghamarabb tájékoztatni köteles az Ügyfelet.

7.2. Az Ügyfél köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Honlap zárt felületére, a Szolgáltató szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Honlaphoz kapcsolódik.

8. ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOG
8.1. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 20. §-a szerint a csomag átvételétől számítva az Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a rendeléstől.

8.2. Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén csomag átvételéti napjától számított 14 nap elteltével jár le.

8.3. Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott címére. Az Ügyfél ebből a célból felhasználhatja a Kormányrendelet 2. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

8.4. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát, amelyre vonatkozóan egy mintát itt talál.

8.5. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

9.1. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. Ha az Ügyfél hibás teljesítést észlel – így például a számlán szereplő termékek közül valamelyik nem szerepel a csomagban, akkor a Szolgáltatótól kérheti annak cseréjét.

9.3. Amennyiben a csomagban elhelyezett termékek sérültek (karcos, törött, hibás, hiányos), abban az esetben az Ügyfél jelezheti ezt a Szolgáltató felé, aki a szóban forgó termékeket a lehető leghamarabb egy hibátlanra cseréli, a hibásat pedig visszaveszi az Ügyféltől. Ez általában 1-5 munkanapot vesz igénybe, kivétel ez alól, ha az adott termékből nincs készleten, így a csere ideje a gyártótól történő rendeléstől és szállítástól is függ.

9.4. Ha az Ügyfél által kért kijavítást/kicserélést a Szolgáltató a fentiek szerint nem tudja teljesíteni, az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását.

9.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni. Az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított 14 napos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.6. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy egyes termékek esetén van-e érvényes jótállási / szavatossági idő, valamint ezt pontosan fel is tünteti rajtuk. A Szolgáltató nem kézbesít az Ügyfél részére olyan terméket, aminek a szavatossági idejének lejárta megelőzi a megrendelés napját.

9.7. A számla egyben a jótállási jegy is. Kérjük mindenképp őrizze meg a számlát, mert a jótállás (garancia) csak ennek meglétével érvényesíthető.

10. FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK, PANASZOK KEZELÉSE

10.1. Az Ügyfél bármilyen kifogását, panaszát az érintett termék/szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be az ügyfélszolgálat email címén (blackwhcoco@gmail.com).

10.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

10.3. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

  • az Ügyfél neve, lakcíme,a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a Szolgáltató nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.4. Ha a kifogás rendezésének módja az Ügyfél igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát az Ügyfélnek át kell adni. Ha a Szolgáltató az Ügyfél igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni az Ügyfelet.

10.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik az Ügyfél és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület az Ügyfél vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad az Ügyfelet megillető jogokkal és az Ügyfelet terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31).

Az Ügyfél ezen szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében.

Ezen felül a Felhasználónak a 524/2013/EU rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelően lehetősége van az EU online vitarendezési platformját is igénybe venni, amit az alábbi linken érhet el: https://ec.europa.eu/odr . A szolgáltató ez úton biztosítja az Ügyfelet arról, hogy az EU ezen vitarendezési platformjával együttműködik.

11. A SZOLGÁLTATÓ KÁRFELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA/KIZÁRÁSA

11.1. A Szolgáltató minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a Honlap biztonságos működése érdekében, azonban semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyeket az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a Szolgáltató a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

11.2. Az Ügyfelet terheli minden felelősség a számítógépében bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ideértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is.

11.3. A Szolgáltató – a fogyasztói szerződések kivételével – a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

a) Szolgáltató a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;

b) Szolgáltató kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.

11.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy vásárlási döntését kizárólag a saját kockázatára hozza meg és hajtja végre. Szolgáltató a termékek/szolgáltatások alapján az Ügyfél által esetlegesen meghozott döntésekért, az ezekből eredő veszteségért semmilyen felelősséget nem vállal.

11.5. A termékek/szolgáltatások vételárának megállapítása a kár felelősség fentiek szerinti kizárására/korlátozására is figyelemmel történt, amelyet az Ügyfél elfogad.

12. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag célhoz kötötten, a szerződés teljesítése, számlázás, valamint a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, továbbá az Ügyfél által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése, telefonos megkeresés) érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és továbbításra. Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

13. EGYÉB KIKÖTÉSEK

13.1. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap design-ja, felépítése, a Honlapot működtető adatbázisok és szoftverek, valamint az blackwhitecoco.huhu domain nevek jogi védelem alatt állnak, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

13.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a Honlapon történő elhelyezéssel teszi közzé, és arról a regisztrált Ügyfeleket hírlevélben is értesíti. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Ha az Ügyfél az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszi a termékeket/szolgáltatásokat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta.

13.3. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden módosítást írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni.

13.4. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A Honlapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán az Ügyfelek tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

13.5. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat a Budapesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

13.6. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy nincs a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó olyan magatartási kódex, amelynek a Szolgáltató alávetné magát, és nincs a Szolgáltatóra nézve kötelező, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex sem.

13.7. Jelen ÁSZF-ben, valamint a Felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felhasználási Feltételek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

14. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

Dobos Gábor Egyéni vállalkozó. vállalja, hogy az Ügyfél megvásárolt, de fel nem bontott Termékeit az átvételtől számított 60 napig visszavásárolja.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése